Express Banks Varslingstjeneste

Vær oppmerksom at på varslingstjenesten ikke kan brukes til kundeklager.
Hvis du ønsker å sende inn en klage mot banken, bes du sende inn klagen din her.

Express Banks varslingspolitikk

I Express Bank prioriterer vi etterlevelse av lover og regler, og at banken og dens ansatte følger bankens interne regler og forretningsprosedyrer. Derfor har vi laget denne siden for innsending av varslingsmeldinger.

Hvem kan bruke varslingstjenesten?

Varslingstjenesten kan benyttes av Express Banks:

  • Ansatte
  • Tidligere ansatte
  • Jobbsøkere
  • Leverandører (og deres underleverandører)

Hvordan varsler jeg?

Hvis du blir oppmerksom på eller mistenker brudd på loven, uregelmessigheter eller brudd på bankens interne prosedyrer og forretningspraksis, inkludert Express Banks Code of Conduct (merk at dokumentet er på engelsk), kan du rapportere dette via denne sikre e-postadressen:

whistleblow@bnpparibas-pf.dk

Hvem mottar og undersøker mitt varsel?

En varslingsmelding mottas og granskes av bankens spesialutnevnte varslingsspesialister.

Kan jeg være anonym?

Ja. Du kan forbli anonym hvis du ønsker det.

Er jeg sikret konfidensialitet?

Ja. Når du sender inn et varsel, er det kun bankens varslingsspesialister, som har tilgang til rapporten din. De sørger for at konfidensialiteten og anonymiteten til ditt varsel opprettholdes.

Vært oppmerksom på at bankens varslingsspesialister kan kontakte deg for å stille oppfølgingsspørsmål eller gi deg en oppdatering på ditt varsel. Sjekk derfor e-posten regelmessig.

Misbruk av varslingstjenesten

Vært oppmerksom på at misbruk av varslingstjenesten kan føre til sivile eller strafferettslige konsekvenser.

Andre varslingskanaler

Dersom du ønsker å rapportere mulige brudd til eksterne myndigheter, kan du sende melding til: