Betalingsforsikring gir deg trygghet i uforutsette situasjoner

Vi lanserer i disse dager nye forsikringsprodukter. Våre nettsider er dessverre ikke oppdatert i forbindelse med dette, men vi arbeider med å få det på plass. Vi beklager ulempene dette kan medføre for deg.

Betalingsforsikringen hjelper deg med avdraget på lånet hos oss hvis du for eksempel skulle få økonomiske problemer som følge av at du blir ufør eller arbeidsledig, Forsikringen dekker maksimalt 10 000 kr i måneden.

Mindre bekymringer i hverdagen

Ingenting i livet er sikkert. Selv om du er ved god helse og har god økonomi kan uforutsette ting skje. Derfor tilbyr vi betalingsforsikring tilknyttet ditt lån. Denne forsikringen gir deg trygghet ved uforutsette hendelser, slik at du selv slipper å betale månedsbeløpet på ditt lån, om du skulle bli syk eller arbeidsledig. Forsikringen dekker også innfrielse av hele gjelden ved dødsfall.

Klikk her for å melde skade

expressbank-forsikring-telefon-NO 1

Om vår betalingsforsikring

 • Hva dekningen omfatter
 • Erstatning for ufrivillig arbeidsledighet og fullt tap av arbeidsførhet beregnes per dag og utgjør 1/30 av månedlig erstatning i maksimalt 12 måneder per skadetilfelle.

  • Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringsperioden er 36 måneder for henholdsvis ufrivillig arbeidsledighet og fullt tap av arbeidsførhet.
  • Maksimal månedlig erstatning for ufrivillig arbeidsledighet og fullt tap av arbeidsførhet er NOK 10.000 per måned.
  • Erstatning kan kun utbetales fra ett av alternativene samtidig. Så snart vilkårene for å motta erstatning under ett alternativ ikke lenger foreligger, vil videre utbetalinger under dette alternativ opphøre. Forsikrede vil i stedet motta erstatningsutbetalinger under et annet alternativ dersom vilkårene for dette foreligger.
  • Erstatningen endres ikke i erstatningsperioden. Erstatningen utbetales etterskuddsvis per måned. Månedlig erstatning som utbetales til låntaker er alltid bruttobeløp før eventuell inntektskatt. Forsikringsgiver skal levere en årlig oppgave på utbetalt skattepliktig forsikringserstatning til skattemyndighetene.
  • Ved dødsfall utbetales et beløp tilsvarende utestående saldo med fradrag for eventuelle misligholdte renter og avdrag på skadedato. Maksimal erstatning ved dødsfall er NOK 500.000.
 • For å melde inn en skade bør du ha følgende klart
 • Ved arbeidsledighet behøver vi:
  • Arbeidsavtale
  • Arbeidsavtale Oppsigelse/permitteringsbrev
  • Innkalling til drøftelsesmøte og/eller protokoll eller referat fra drøftelsesmøte, dersom du har det
  • Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV
  • De tre første lønnsslippene for dagpenger fra NAV (disse finner du på din side på nav.no). Erstatning utbetales fra dag 31 av perioden du har mottatt dagpenger.
  Ved sykdom/ulykke behøver vi:

  De første 30 dagene er en egenandelsperiode. Ved sykdom/ulykke behøver vi: Kopi av alle sykemeldingene (del B) for hele perioden du har vært sykemeldt, eller en legeerklæring som bekrefter diagnose, gradering (i %) og hele sykemeldingsperioden.

  Maksimal størrelse på hvert dokument er 2MB. Dokumentet må være enten doc, docx, pdf, jpeg, tif eller png.

  Du får en e-post fra oss når du er ferdig med registreringen, med link til portalen for å laste opp flere dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at det ved manglende dokumentasjon kan bli lenger behandlingstid.

  De 30 første dagene du er syk eller arbeidsledig (og får dagpenger) er en egenandelsperiode. Forsikringen gjelder fra og med dag 31 og utbetales etterskuddsvis i hht. vilkårene. Det er en forutsetning at du sender oss ny dokumentasjon (lønnslipp om dagpenger eller sykemelding) underveis i erstatningsperioden for å få utbetalt erstatning hver måned.

  Det er viktig at du fortsetter å betale inn forsikringspremie under hele erstatningsperioden.

  Har du spørsmål vedr. saksbehandlingen eller behandlingstid, kan du lese mer her.

  Dersom ønsker skademeldingsskjema tilsendt eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte oss på e-post eller ringe oss på 23 23 75 00.

 • Vilkår for betalingsforsikring
 • Du kan forsikre lånet ditt hos Express Bank dersom du:
  • er mellom 18 og 63 år
  • ikke er kjent med forestående arbeidsledighet/permittering. Dette punktet gjelder kun hovedlåntaker
  • kan utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkninger og ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene
  • ikke kjenner til at du har en sykdom/skade. Er heller ikke kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall
  • er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende, i minst seks sammenhengende måneder hos arbeidsgiver/ i næringsvirksomhet umiddelbart forut for inntreden i forsikringsavtalen. Dette punktet gjelder kun hovedlåntaker.
  • er bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret
 • Anmeld skade
 • Ved krav om erstatning skal du så fort som mulig melde forsikringshendelsen til BNP Paribas Cardif på telefon 23 23 75 00. Ved dødsfall skal dødsboet kontakte BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif har åpent mandag til fredag mellom klokken 08.00 – 16.00.

 • COVID-19
 • BNP Paribas Cardif Nordic følger utviklingen av Covid-19 nøye, og vi gjør alt vi kan for å håndtere situasjonen på best mulig måte under de spesielle omstendighetene vi er i nå. Vi anbefaler deg å holde deg oppdatert på informasjon som blir gitt fra Folkehelseinstituttet (FHI), Verdens helseorganisasjon (WHO) og Regjeringen.
  Vi ønsker å være til hjelp og har samlet noen av de oftetest stilte spørsmålene akkurat nå. Les mer her

Hvor mye koster betalingsforsikring deg?

Mnd. avdrag
Antall låntakere
Pris pr. mnd.
Hva koster låneforskring?

Last ned dokumenter

 • Forkjøpsinformasjon Betalingsforsikring Lån
 • Forkjøpsinformasjon Betalingsforsikring Lån (Nye betingelser gjeldende fra 23.02.2022)
 • Forkjøpsinformasjon Betalingsforsikring Kreditt
 • Forkjøpsinformasjon Betalingsforsikring Liv
 • Vilkår Betalingsforsikring Lån
 • Vilkår Betalingsforsikring Lån (Nye betingelser gjeldende fra 23.02.2022)
 • Vilkår Betalingsforsikring Kreditt
 • Vilkår Betalingsforsikring Liv
 • Skadeskjema – Arbeidsledighet
 • Skadeskjema – Død
 • Skadeskjema – Sykdom/Ulykke

Kontakt kundeservice

Dersom ønsker skademeldingsskjema tilsendt eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte oss via e-post på forsikring@bnpparibascardif.no eller ringe oss på 23 23 75 00.

Har du flere spørsmål? Les mer om saksbehandlingen eller behandlingstid.