Tegne forsikring

Hvordan kan jeg tegne forsikring på avtalen min?

Hvis du er usikker på om du har forsikring knyttet til avtalen din, eller har spørsmål, kan du ta kontakt med kundeservice på telefon 23 30 83 00.

Merk at pr 1. mars 2024 er det ikke lenger mulig å tegne betalingsforsikring!

Hva koster forsikringen?

Låneforsikring koster 7,9% av den månedlige termininnbetalingen.

Kredittforsikring koster 0,65% av utestående saldo.

Livsforsikring koster 0,075% av utestående saldo.

Forsikringen betales hver måned.

Merk at pr 1. mars 2024 er det ikke lenger mulig å tegne betalingsforsikring!

Hva dekker forsikringen?

Dekningen avhenger av hvilken type forsikring du har.

Livsforsikring gir erstatning ved:

 • Død

Lån og kreditt forsikring gir erstatning ved:

 • Ufrivillig arbeidsledighet
 • Fullt tap av arbeidsførhet
 • Død

Hvem kan tegne forsikring?

Avhengig av hvilken type forsikring du ønsker, er det ulike krav som må oppfylles.

Generelt:

 • Du er bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret, og medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans
 • Du er ikke kjent med eksisterende sykdom/skade. Er heller ikke kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall

Livsforsikring:

 • Du er fylt 18 år, men ikke fylt 64 år.

Kreditt/Låne forsikring:

 • Du er fylt 18 år, men ikke fylt 65 år (kreditt) eller 64 år (lån)
 • Du er frisk og fullt arbeidsfør, og kan utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkninger
 • Du har ikke vært sykemeldt mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene
 • Du er ikke kjent med potensiell arbeidsledighet eller permittering på din arbeidsplass
 • Du er ansatt eller selvstendig næringsdrivende, og jobber minst 16 timer i uken
 • Du har jobbet i minst 6 sammenhengende måneder hos arbeidsgiver/næringsvirksomhet umiddelbart forut for inntreden i forsikringsavtalen

Merk at pr 1. mars 2024 er det ikke lenger mulig å tegne betalingsforsikring!

Skriv til oss233 08 300

Fant du ikke det du søkte etter?

Du kan skrive til oss på: expressbank@expressbankmail.no.
Husk å skrive ditt lånenummer eller søknadsnummer i e-posten, så vi raskere kan hjelpe deg.

Du er også velkommen til å ringe oss på tlf.: 23 30 83 00. Vi er klar til å besvare telefonen alle hverdager mellom klokken 10:00-16:00

Når er det best å ringe til oss?