Man kan dele en kredittvurdering opp i 3 hovedelementer.

  1. En av tingene banken vil sjekke opp, er om kunden er registrert med betalingsanmerkninger. Er man registrert med det, er veien til å oppnå lån lang. Har du betalingsanmerkninger kan det nemlig få store konsekvenser for din økonomi. Banken vil være meget forsiktig med å tilby lån til en person som har dokumentert dårlig betalingshistorikk. Før man skal søke lån, vil det være nødvendig å rydde opp i sin egen økonomi – både for å forsikre seg om at alt «er på stell» og for selv å vurdere om man har økonomi til å betjene det nye lånet.
  2. Det neste elementet banken ser på er forholdet mellom kundens samlede inntekt og gjeld – det som bankene kaller «gjeldsgrad». For å gjøre denne vurderingen vil bankene i de fleste tilfeller ha behov for dokumentasjon fra kunden. Slik dokumentasjon vil typisk være kopi av lønnsslipper og skattemeldinger (tidligere kalt «selvangivelse»). Lønnsslippene dokumenterer kundens inntekt. Skattemeldingen dokumenterer også delvis inntekten, men denne benyttes hovedsakelig til å dokumentere kundens gjeldssituasjon. Om kunden har flere typer inntekt (leieinntekt, bi-jobb etc.), vil banken gjerne be om dokumentasjon på alle.
  3. Det tredje elementet er å vurdere kundens økonomiske evne, for å se om kunden har råd til å betale tilbake lånet og kostnadene tilknyttet det. Det er dette bankene kaller «betjeningsevne». I denne delen av vurderingen tar man utgangspunkt i kundens inntekt. Deretter trekker man ifra det banken vurderer som normalt forbruk til mat, klær, transport etc. Til slutt legger man inn kostnaden som er knyttet lånet (og andre lån kunden måtte ha). Ved beregningen av lånekostnaden legger banken inn en høyere rente enn det kunden faktisk vil få tilbud om, slik at kunden skal ha noe å «gå på» om renten stiger.

En vurdering av en lånesøknad er altså en kompleks sak, og det er mange kriterier man må innom før man kan tilby en kunde et lån. Selv om mye av prosessen i den moderne bankverdenen er automatisert, er fortsatt vesentlige deler av prosessen ivaretatt av bankens egne eksperter. Videre er det fremdeles behov for at lånekunden sender inn dokumentasjon til banken. Om dokumentasjonen ikke stemmer overens med de opplysningene kunden har gitt i sin søknad, kan banken trekke tilbake lånetilbudet. På denne måten sikrer vi på best mulig måte at kunden ikke tar opp lån som skaper vanskeligheter for økonomien, samtidig som banken har en sunn og trygg drift.

Med vennlig hilsen

Banksjef Christian Eek

Vurderer du å refinansiere?

Send inn en uforpliktende søknad

Låneeksempel: Effektiv rente 13.35%, 100.000 kr o/8 år, kostnad: 59.203,23 kr, totalt: 159.203,23 kr. Eksemplet forutsetter betaling med AvtaleGiro og at lånet tilbakebetales med like månedsbeløp på 1658,37 kr over 8 år. Effektiv rente: 8,17 % – 32,26 %. Maks løpetid 180 mnd.