Det viktigste kriteriet når man skal skille mellom gode og dårlige forbrukslån, er den effektive renten. Forbrukslån med lav rente er åpenbart å foretrekke. Effektiv rente er det lånet faktisk koster deg hver måned, når både den nominelle renten, altså grunnrenten, pluss alle andre gebyrer og kostnader er tatt med i regnestykket. Størrelsen på den effektive renten er avhengig av flere ting, deriblant en kredittvurdering som blir gjort av deg, hvor mye du låner og den avtalte nedbetalingstiden.

Men den viktigste faktoren for hvor lav renten kan bli er hvor stor risiko banken føler at de tar ved å låne ut pengene. Myndighetene har vedtatt en rekke retningslinjer og bransjenormer for banker som låner ut penger, for å sikre at risikoen og dermed renten holder seg på et fornuftig nivå. Forsvarlige banker har i tillegg til dette en del interne regler de må følge når de vurderer om en søker skal få innvilget et lån. Viktige steg i denne prosessen er kredittsjekk og en grundig vurdering av dokumentasjon som søkeren sender inn.

Til sammen gjør dette at utlånerne trenger litt tid på å behandle lånesøknader og betale ut lånet. Ved å ha en grundig behandling av hver søknad før den innvilges, vil vi vite at kundene våre ikke tar opp lån som skaper problemer for økonomien deres. Når kundene våre har en ryddig økonomi sikrer det en trygg og stabil drift av banken vår, som igjen gjør det enklere for oss å tilby forbrukslån med god rente.

Dette bør du tenke på før du vurderer utbetalingstid:

  1. Se på renten. Renten avgjør hvor mye lånet faktisk kommer til å koste deg, og bør være det du vektlegger mest – spesielt hvis lånet har lang løpetid.
  2. Løpetiden på lånet. Desto lenger løpetid, desto dyrere blir lånet. Du bør derfor velge den kortest mulige løpetiden for deg. Få et overblikk over hva du har råd til før du velger nedbetalingstid.
  3. Totalkostnad. Regner du ut de to punktene over, vil du se totalkostnaden på lånet med de valgte parameterne. Hvor mye vil lånet ha kostet deg når du er ferdig med å betale tilbake? Kan du leve med summen?

Rydd opp i økonomien før du søker om lån

Det første vi ser på, er om søkeren er registrert med noen betalingsanmerkninger. Er de dét, betyr det høy risiko, og da blir det vanskelig å få lån hos oss. Vi vil naturlig nok være skeptiske til å tilby lån til noen som har en dårlig betalingshistorikk fra før. Når man skal søke lån er det derfor en god ide å rydde opp i økonomien sin på forhånd – både for å forsikre utlånere om at betalingsevnen din er god, og for selv å kunne vite at du faktisk har råd til å betjene lånet.

Det neste vi ser på, er forholdet mellom søkerens inntekt og gjeld. Dette kaller vi søkerens «gjeldsgrad». For å vurdere gjeldsgraden ber vi søkeren om å sende oss en del dokumentasjon. Dette vil som regel bestå av lønnsslipper og skattemeldinger. Skattemelding er det som tidligere ble kalt «selvangivelse». Lønnsslippene dokumenterer inntekt, og skattemeldingen dokumenterer både inntekt og eksisterende gjeld. Hvor lang tid dette tar er litt opp til søkeren, desto bedre dokumentasjon vi får med en gang, desto raskere kan vi gjøre en vurdering.

Det siste vi ser på er søkerens økonomiske evne, for å forsikre oss om at søkeren har råd til å betale tilbake lånet. Dette kaller bankene «betjeningsevne». Den viktigste delen av dette er søkerens inntekt. Vi trekker i fra det vi regner som normalt forbruk til mat, klær, transport, andre lån og kostnadene som er knyttet til det nye lånet. Når vi beregner kostnadene på lån, bruker vi en høyere rente enn det søkeren faktisk får tilbud om, slik at de skal ha noe å «gå på» hvis renten stiger. Dette steget går også ganske raskt hvis god dokumentasjon i steget over er sendt inn.

Har du flere lån du vil rydde opp i?

Søk om refinansiering hos Express Bank og få alt samlet på en regning

Bankene gjør en grundig jobb

Når en bank går i gjennom en lånesøknad består det altså av mange steg. I dag er mye av prosessen automatisert, men i mange banker blir mange av de viktige vurderingene fortsatt foretatt av bankens egne eksperter. At disse vurderingene kan skje raskt, er avhengig av at søkeren sender inn utfyllende dokumentasjon. Det at banken gjør en grundig jobb her er viktig for både banken og kundene, ingen er tjent på kunder som ikke klarer å betjene lånene sine.

Søk refinansiering hos Express Bank

Låneeksempel:

Låneeksempel: Effektiv rente 11,7%, 200.000 kr o/5 år, kostnad: 60.284 kr, totalt: 260.284 kr. Eksemplet forutsetter betaling med AvtaleGiro og at lånet tilbakebetales med like månedsbeløp på 4.412,69 kr over 5 år. Maksrente: 26.87%. Maks løpetid 180 mnd