Det nye digitale samfunnet er ikke alltid like lett å følge med på for alle. Vanlige postkasser forsvinner og blir erstattet med digitale løsninger, og en tur i butikken er ikke lenger det den var, for eksempel når personen i kassen spør om du har medlems-appen. For hva er egentlig en app? Før jul arrangerte vi en konkurranse der eldre på ulike type institusjoner; som bibliotek, eldresenter eller eldrehjem, kunne vinne et to dagers IT-kurs. På kurset var blant annet digitale postkasser og apper temaer på agendaen. Det ble kåret tre vinnere i konkurransen, og en av dem var Grefsenhjemmet. I løpet av de to dagene kurset varte snakket kursholder Ulf om apper, sosiale medier, nettaviser og andre ting deltakerne lurte på.

Natt til 16. januar hadde mengder av snø lavet ned over Oslo, og en del av dagbrukerne klarte ikke å komme seg til Grefsenhjemmet. Kurset foregikk derfor som én til én samtaler hos beboerne på hjemmet. Her ble det satt fokus på hvordan man bruker sosiale medier og nettaviser. – Det var morsomt å lære hva barnebarna gjør og snakker om», var kommentaren fra en beboer den ene dagen Ulf var innom. «Det er så mange nye ord og uttrykk man hører om, så det er fint å lære hva de betyr.

Fagsjef på Grefsenhjemmet Ingrid Blokhus synes det er fint at opplæringen kan skje i brukernes egne omgivelser:

– Det gir en ekstra trygghet for deltakerne. Det er viktig at kurset er tilrettelagt til målgruppen. Det må skje i deres tempo og på deres premisser, forklarer hun.

Grefsenhjemmet ligger på Grefsen i Oslo, og har et bredt tilbud til sine beboere, med blant annet bingo, konserter og andre type aktiviteter.

Fagsjef Ingrid Blokhus, synes det er fint at de eldre får lære mer om data.

– Jeg har hatt lyst til å kjøpe meg iPad

To av de som fikk opplæring var Bjørg Sveinungsen og Jan Iversen. Begge er brukere av dagsen

teret på Grefsenhjemmet. Dagsenteret er et tilbud til eldre som fremdeles bor hjemme hos seg selv. På Grefsenhjemmet får de servert mat og de kan delta i mange ulike aktiviteter. Denne onsdagen var det dataopplæring som sto for tur og Bjørg og Jan synes det var fint å lære litt mer om dette. De satt sammen med Ulf i to timer, og fikk en innføring vanlige uttrykk og bruk av nettbrett og PC.

– Vi lærte alle uttrykk», forklarer Jan Iversen etter kurset.
Bjørg har lenge tenkt på om hun skal kjøpe seg en iPad eller et nettbrett.

– Nå har jeg lært litt om nettbrett. Det var spennende, samtidig som jeg har lært mange nye uttrykk, så nå tror jeg at jeg skal kjøpe et nettbrett, fortsetter hun.

Utviklingen har vært stor de senere årene. Datamaskiner og smarttelefoner har gjort sitt inntog, og mange ting som man måtte gjøre fysisk før i tiden foregår nå digitalt. For mange eldre er dette vanskelig å følge med på, men opplæring i data kan gjøre dette litt mer forståelig – for de som trenger det.

Litt fakta fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir):

Den eldre befolkningen har både størst andel ikke-brukere av internett og størst andel av personer med manglende digital kompetanse. De aller eldste over 80 år, er ikke så ofte tatt med i større undersøkelser. Bufdir og Difi samarbeidet derfor i 2014 om å kartlegge eldres IT-bruk.

Sammenlignet med andre europeiske land er internettbruk blant eldre i Norge ganske høy:

 • Blant de som er mellom 70 og 80 år gamle er ca. 70 % på internett ukentlig.
 • Blant de som er mellom 80 og 100 år gamle er ca. 43 % på internett ukentlig.

En måte å vurdere eldres behov i det digitale samfunnet, er hva de selv sier de trenger for å håndtere IT-oppgaver i hverdagen. SIFO stilte en rekke spørsmål til personer fra 61 -100 år om behov for hjelp av familie, venner eller andre til å håndtere teknologi og tjenester.

Positive holdninger:

 • 55% mener digitale verktøy er nødvendige i hverdagen i stor grad eller svært stor grad
 • 37% er motivert til å delta digitalt i stor grad eller svært stor grad

Utfordringer:

 • 36% mener dataspråk er krevende å forstå i stor grad eller svært stor grad
 • 23% har behov for veiledning fra andre i stor grad eller svært stor grad
 • 22% er redde for å gjøre feil på nett i stor grad eller svært stor grad

De viktigste grunnene for eldre til å bruke internett er:

 • 73% holde seg informert og oppdatert
 • 65% utføre tjenester hjemmefra
 • 45% pleie kontakt med familie og venner
 • 28% jobb eller organisasjonsarbeid
 • 21% underholdning

Mange eldre ønsker økt IT-kompetanse:

 • 58% ønsker kurs 28% ønsker veiledning fra familie eller venner
 • 13% ønsker å finne ut av det på egen hånd