tter 10 år med flere ledende stillinger i Express Bank tar Annika Olsson nå over som CEO for virksomheten. I sin nye rolle skal Annika Olsson stå i spissen for den videre utviklingen av forretningen på det nordiske markedet.

Express Bank er eid av BNP Paribas Personal Finance, et datterselskap av den franske storbanken BNP Paribas. Express Bank har de seneste årene vokst til å bli blant de ledende långiverne i Danmark. Banken er i dag representert i både Danmark, Norge og Sverige. I Sverige kjøpte Express Bank opp SevenDay i 2017.

En sentral oppgave for den nyutnevnte direktøren blir å ytterligere integrere den nordiske forretningen.

– Med den inngående kjennskapen jeg har opparbeidet meg om banken, gleder jeg meg til å ta fatt på denne utfordringen. Jeg skal samle og utvikle et sterkt lag rundt meg, og sammen skal vi utvikle en strategi fram mot 2024. Express Bank har ambisjoner om å fortsette veksten i hele Norden, sier Annika Olsson, CEO i Express Bank.

Utover vekstambisjonene vil en stor del av forretningsutviklingen innebære å skape en mer enhetlig forretningsmodell på tvers av Norden. Et fokusområde for den nye direktøren vil være å forsterke Express Banks rolle som strategisk samarbeidspartner for den nordiske detaljhandelen og låneformidlingsbransjen. Disse vil kunne dra fordel av en felles nordisk plattform vedrørende alt fra IT-infrastruktur til produkttilbud.

– Det er et spennende ledelsesansvar å stå i spissen for en virksomhet som strekker seg over landegrenser. Det er ikke mange årene siden Express Bank kjøpte opp SevenDay i Sverige, og det er ikke noen hemmelighet at vi ser på muligheten for hvordan vi kan utvide til Finland også.

Første skritt på veien blir allikevel å sette alle krefter inn i krisehåndtering og å sikre stabilitet. Koronasituasjonen setter et betydelig avtrykk i oppgavelisten hos den nye direktøren:

– Express Bank har mange ambisjoner for framtiden, men akkurat nå ligger en stor oppgave foran oss med å hjelpe våre medarbeidere og kunder best mulig gjennom koronakrisen. Det betyr samtidig at vi kommer til å måtte jobbe en del med stabilisering i nærmeste framtid, forteller Annika Olsson.

Tross arbeidet med å komme gjennom koronasituasjonen har Annika Olsson også en visjon om å posisjonere Express Bank som en av Nordens beste arbeidsgivere. Dette står høyt på listen over prioriteringer i bankens strategi og initiativer er allerede blitt igangsatt på tvers av landene.