Opphør av samarbeid

Vårt samarbeid er opphørt

Vårt samarbeid om finansiering av varer har dessverre opphørt, og det er derfor ikke lenger mulig å få tilgang til deres portal.

#1:  Manglende betalinger:
Dersom dere har utbetalinger som ikke er registrert, må dere kontakte vår partnersupport på salessupport@expressbank.no så snart som mulig.

#2:  Returhåndtering:
Husk å håndtere eventuelle saker som ligger til retur så raskt som mulig.


Disse tiltakene kan gjennomføres frem til 45 dager etter samarbeidets opphørsdato.

 

Spørsmål eller behov for hjelp?

Hvis dere har spørsmål eller trenger hjelp, er dere velkomne til å kontakte vår partnersupport på: salessupport@expressbank.no