Regler for innskudd og investering av barnesparing

Hvor mye må man sette inn på barnesparing? Hvordan investerer man barnesparingen? En barnesparing er et svært godt verktøy for å gi barnet ditt en god start på voksenlivet. Den kan brukes som egenkapital på en leilighet, til innkjøp av møbler når barnet skal flytte hjemmefra , til betaling av de første regningene og mye annet. Les mer her, hvor vi gjennomgår mange tips til hvordan barna dine får mest mulig ut av barnesparingen, samtidig som du overholder reglene for opprettelse av og investering i barnsparingen.

Regler for barnesparing

Før du starter med sparing til barnet, må du tenke over om du ønsker å spare i barnets navn eller ditt eget. Det er fordeler og ulemper ved begge alternativene.

Sparing i eget navn

Per i dag er det ikke arveavgift, og derfor kan det være fordeler med å spare i ditt navn. På den måten vil du ha full disposisjonsrett over kontoen og statsforvalteren vil ikke ha rett til å overta forvaltningen av pengene hvis de overstiger 2 G (2 ganger folketrygdens grunnbeløp). Du får en bedre oversikt og kan overføre penger når du måtte ønske det selv.

En annen fordel ved å spare i ditt navn, er sparingen ikke vil påvirke barnets mulighet til å få stipend fra Lånekassen.

Det er viktig å også tenke over hvilke ulemper denne typen sparing har. Hvis målet ditt er å spare en stor sum, risikerer du å måtte betale formuesskatt på midlene, og helt til du har overført pengene til barnet.

En annen ulempe er at midlene vil regnes som en del av et dødsbo ved et eventuelt dødsfall, og dermed blir fordelt etter reglene i arveloven, så fremt et testamente ikke spesifiserer hva som skal skje med midlene som overstiger pliktdelsarven.

Selv om det per i dag ikke er arveavgift, kan denne gjeninnføres, og da kan dere ende opp med å måtte betale store summer for å overføre pengene til barnet, da dette vil regnes som arv.

Sparing i barnets navn

Ved sparing i barnets navn, vil pengene juridisk tilhøre barnet, selv ved evt. dødsfall eller skilsmisse. I dette tilfellet trenger du heller ikke å betale formuesskatt etter at barnet har fylt 18 år.
Når sparingen skjer i barnets navn, er det også enklere å holde oversikten over hva som er barnets midler, siden de da er godt adskilt fra midlene dine.

Sparing i barnets navn har også sine ulemper. Når barnet skal studere, vil Lånekassen se på formuen til barnet når de skal avgjøre hvor mye av studielånet som skal omgjøres til stipend. Har barnet en formue eller inntekt som overstiger grensene, vil stipendet bli mindre.

Hvis du regner med å spare en god del, må du også ha i tankene at statsforvalteren på et tidspunkt kan gå inn og overta forvaltningen av pengene. Dette kan skje hvis midlene ved inngangen til et år overstiger 2G (Folketrygdens grunnbeløp). En gave kan unntas Statsforvalterens forvaltning, ved at giver gir et gavebrev som spesifiserer dette. Gavebrevet må da gis sammen med gaven. Skrives det i ettertid, er det ikke gyldig.

En annen ulempe er at du ikke står fritt til å disponere midler som står i barnets navn. Skulle du for eksempel ønske å investere sparepenger i fondsandeler, kan du altså ikke gjøre det, med mindre du har skrevet et gavebrev som spesifiserer at denne skal kunne gjøres.

Lykkelig familie

Hvor mye skal jeg spare til barnet?

Det er ingen regler som sier hvor mye du må spare til barnet. Det er familieøkonomien som bestemmer hva man har råd til å sette av. Familier med god inntekt og økonomi velger ofte å sette av hele barnetrygden til sparing. Derimot er det langt fra alle som har råd til det, og må bruke barnetrygden til det den er ment for, nemlig løpende utgifter til barnet.

Om du bare har råd til å sette av 100 kroner i måneden, er det også helt okay. Alle monner drar, og du skal ikke spare deg til fant bare for å sikre at barnet har en solid bankkonto når det blir voksen. Skulle inntekten din bedre seg, er det jo ingenting i veien for å øke månedsbeløpet.

Har du for eksempel dyre forbrukslån og kredittkortgjeld, bør du heller prioritere å betale ned på dette, før du begynner å tenke langsiktig på barnas fremtidige økonomi.

Les også: Sånn lager du et godt budsjett

Investering av barnesparingen

Investering av barnesparingen

Det blir mer og mer utbredt å investere. Mulighetene blir flere og investeringsløsningene blir enklere for deg som kunde. Ved å investere barnesparingen, ligger mulighetene til rette for å få mest mulig ut av barnesparingen, fremfor å sette de inn på en tradisjonell sparekonto.

Du vet sikkert at pengene du har stående i banken blir mindre verdt med årene, som følge av inflasjon og det lave rentenivået, med mindre du investerer pengene. Det samme gjelder for barnesparing, og mange banker tilbyr en enkel løsning for investering av pengene på barnesparingen, der du ikke trenger å være ekspert for å få et utbytte. Sparer du i aksjefond, er i tillegg sparingen skattefri, og man betaler først skatt når andelene selges.

Du kan likevel også unngå skatt ved salg av andeler i aksjefond. Hvis du overfører fondet til barnet, vil skatteplikten overføres til barnet. Hvis barnet da selger fondsandelene mens det har lav inntekt, for eksempel i studietiden, vil nemlig gevinsten være skattefri. Forutsetningen er at lønnsinntekten er lavere enn det gjeldende minstefradraget.

Investering i aksjefond for mindreårige har de samme anbefalingene som investering i et tradisjonelt aksjefond for voksne:

  • Det er lurt med spredning. Fordel investeringen ut på flere bedrifter.
  • Invester i ETF eller alternative investeringsfond (AIF), hvis du ikke vil velge spesifikke bedrifter å investere i.
  • Tid i markedet slår timing i markedet. Ha en fast investeringsplan med løpende innbetalinger.
  • En barnesparing er en langsiktig investering på 10-20 år. Ha is i magen og ikke selg bare fordi det er tilbakegang i en periode.

Familie som leker

Utbetaling av barnesparing

Sparer du til barnet i ditt navn, er det du som bestemmer når barnet får pengene. Også etter at barnet fyller 18 år. Ved sparing i barnets navn, vil barnet få råderetten over pengene når det blir 18 år, og kan bruke pengene som han eller hun vil. Ja, da kan altså pengene gå til sydenturer og russebuss, så her gjelder det å ha en god dialog!

Unngå skatt på barnesparing

Som nevnt kan du unngå å måtte betale skatt på barnesparingen ved at du investerer i aksjefond. Da unngår du formueskatt og det må først betales skatt når fondene selges. Et fond kan overføres skattefritt fra deg til barnet. Hvis dere da passer på å selge mens barnet har lav inntekt, vil likevel salget være skattefritt.

Skatt på kapitalinntekt for barn under 17 år

Et barn som ikke har fylt 17 i løpet av inntektsåret skal ikke betale skatt av inntekt og formue. Unntak er arbeidsinntekt etter fylte 13 år.

Har du barn under 17 år, er det dermed den eller de av foreldrene barnet bor sammen som må betale skatt for barnets eventuelle inntekt og formue. Hvis barnet har egen arbeidsinntekt, skal det også fylle ut egen skattemelding. Det er derimot kun arbeidsinntekten som skal føres opp her. Alle andre inntekter og formue skal føres på foreldrenes skattemelding.

Skatt på kapitalinntekt fra fylte 17 år

Fra og med det året barnet fyller 17 år vil det bli behandlet som en selvstendig skattyter. Da skal altså alt av inntekter og formue føres på barnets skattemelding.